Wist je dat een studie van Harvard en Stanford heeft aangetoond dat slechts 15% van de studenten doelen heeft? En dat slechts 3% zijn doelen op papier zet? Twintig jaar later blijken die 15% het gemiddeld 2x beter te doen dan de rest op financieel gebied. Knap! Maar de 3% die zijn doelen neerschrijft, doet het na twintig jaar zomaar 10x zo goed!

Het formuleren van doelstellingen is één van de fundamenten van goed tijdsbeheer. Toch houden maar weinig mensen zich hier mee bezig. Want als het over doelen gaat komt al snel het SMART-principe aan bod. Doelen moeten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn. ’Ik wil 2 keer per week een half uur hardlopen om gezond te blijven’ is een slimmer doel dan ‘Ik wil wat meer sporten’, dat klopt. Maar niet alle doelen zijn zo makkelijk SMART te maken, sommige doelen zijn eerder conceptueel en minder meetbaar, zoals bijvoorbeeld ‘geluk’.

Laat het SMART-principe je niet tegenhouden om ook andere doelen neer te schrijven. Het belangrijkste is dat je er af en toe bij stil staat. Wat wil je bereiken en hoe wil je dat doen? Door je doelen op papier te zetten worden ze concreet en kan je ze makkelijker opsplitsen in de verschillende stappen die nodig zijn om je doel te bereiken. Die acties kan je dan weer inplannen in je agenda zodat je er daadwerkelijk toe komt er iets mee te doen. Maak dus nu tijd om je doelen op papier te zetten en bekijk ze regelmatig.

Voor je het weet maak je je dromen waar!